Akaun Identiti USM

Topik FAQ berkaitan akaun identiti USM

Anda boleh ‘clear history & cache’ terlebih dahulu. Kemudian tutup browser tersebut dan buka kembali. Pastikan anda menaip Email ID dengan betul tanpa jarak dibelakang/hujung email ID tersebut. Kemudian masukkan kata laluan anda dan klik butang Login.

Saya terlupa kata laluan email. Bolehkah saya mereset reset semula kata laluan saya?

Anda boleh menukar kata laluan sementara anda kepada kata laluan yang baru di https://self.usm.my.

Pelajar Siswazah

Sila kenalpasti ‘No Pin’ yang dilampirkan bersama surat tawaran pelajar baru. Lawati https://self.usm.my dan pilih ‘Register New ID’. Sebarang masalah berkaitan dengan ‘No Pin’,

 

Pelajar Pasca Siswazah

 

 

Staf

Sila rujuk Bahagian Sumber Manusia untuk dapatkan ‘No Pin’. Lawati https://self.usm.my dan pilih ‘Register New ID’.