Assalamualaikum dan Salam Sejahtera

Dimaklumkan bahawa akan berlaku gangguan kepada capaian rangkaian dan Internet di beberapa lokasi di Kampus Induk pada 18 Jun 2022 dari jam 9.00 pagi hingga 12.00 tengah malam.

Ianya disebabkan kerja-kerja penyenggaraan bekalan elektrik di beberapa lokasi.

Blok yang terlibat adalah seperti berikut :

C24 - PPIKemanusiaan

C24 - IPSiswazah

G01 - Dewan Tuanku Syed Putra

G02A - Perpustakaan  Utama I

G03 (016) - Dewan Kuliah G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S 

G26 - Cafesiswa

G28 - Maramall @ siswa niaga

H33 - Gemilang Office

TORAY

H09 - Desa Fajar Bakti (P)

H11 - Desa Fajar Bakti (P)

H12 - Desa Fajar Bakti (P)

H13 - Desa Cahaya Permai (Hilton)

H16 - Bakti Permai

H17 - Bakti Permai

H25 - Kompleks Bilik-Bilik Pensyarah

H29 -  Pusat Farmasi USM

H29 - Pusat Kesihatan USM

H33 - Gemilang Office

H34 -  Desasiswa Gemilang

H35 -  Desasiswa Gemilang

H37 - Nursery Tumbuhan ( Penbangunan)

H38 - Rumah Keluarga

H39 - Rumah Keluarga

H51 - Kediaman Antarabangsa

H10 - Fajar Bakti Office

 

Kami memohon maaf di atas segala kesulitan yang dihadapi.

 

Terima kasih.

______

 

Please be informed that there will be disruption to network and Internet access at several locations on the Main Campus on 18 June 2022 from 9.00 am to 12.00 midnight.

 

It is due to electrical maintenance work in some locations.

 

The blocks involved are as follows:

 

C24 - PPIKemanusiaan

C24 - IPSiswazah

G01 - Dewan Tuanku Syed Putra

G02A - Perpustakaan  Utama I

G03 (016) - Dewan Kuliah G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S 

G26 - Cafesiswa

G28 - Maramall @ siswa niaga

H33 - Gemilang Office

TORAY

H09 - Desa Fajar Bakti (P)

H11 - Desa Fajar Bakti (P)

H12 - Desa Fajar Bakti (P)

H13 - Desa Cahaya Permai (Hilton)

H16 - Bakti Permai

H17 - Bakti Permai

H25 - Kompleks Bilik-Bilik Pensyarah

H29 -  Pusat Farmasi USM

H29 - Pusat Kesihatan USM

H33 - Gemilang Office

H34 -  Desasiswa Gemilang

H35 -  Desasiswa Gemilang

H37 - Nursery Tumbuhan ( Penbangunan)

H38 - Rumah Keluarga

H39 - Rumah Keluarga

H51 - Kediaman Antarabangsa

H10 - Fajar Bakti Office

 

We apologize for any inconvenience caused.

Thank you.

 

Mohd Shahanaz bin Asree

Ketua Unit Infrastruktur Rangkaian

Pusat Pengetahuan, Komunikasi dan Teknologi

Universiti Sains Malaysia

 

b/p: Ahmad Fadhlul Irham bin Yusoff

Pengarah

Pusat Pengetahuan, Komunikasi & Teknologi

Universiti Sains Malaysia