Assalamualaikum dan Salam Sejahtera

 

Dimaklumkan bahawa akan berlaku gangguan kepada capaian rangkaian dan Internet di beberapa lokasi di Kampus Induk pada 2 Julai 2022.

 

Ianya disebabkan kerja-kerja penyenggaraan bekalan elektrik di beberapa lokasi.

 

Blok bangunan yang terlibat adalah seperti berikut :

 

Lokasi

Masa

H29 - Pusat Sejahtera

9.30 pagi – 10.30 pagi

C25 - Perpustakaan & CGSS

10.35 pagi – 11.30 pagi

G06 - Makmal NOR

11.35 pagi – 12.30 tghri

H34 & H35 - Asrama Gemilang

12.35 tengahari – 1.30 petang

C22 - Canselori

A04 - Kantin Rumah Merah ,Pej. PKAPUSM

B01 - Muzium Galeri

B09 - Galeri Arkeologi

C03 - Unit Pembangunan Korporat

C04 - Jabatan Bendahari bahagian akaun pelajar

C21 - Dewan Persidangan Universiti DPU

D03 - Pusat Penyelidikan Dasar

D09 - Pusat Bahasa & Terjemahan

D11 - Pusat Teknologi Pengajaran & Multimedia

A04 - Kantin Rumah Merah ,Pej. PKAPUSM

A01 - Pos Keselamatan Batu Uban

A03 - Pavilion Sukan KSSUSM

A10 - Kolam Renang

A12 - Kompleks Sukan

A15 - Bilik Persalinan Dan Bilik Stor Sukan

B01 - Muzium Galeri

B02 - Rumah Kediaman Naib Canselor

B06 - Rumah Tetamu ( Pejabat )

B15 - Arkeologi

B09 - Galeri Arkeologi

B08 - Anjung Rehat

B10/B11 - Eco Hub

D03 - Pusat Penyelidikan Dasar

D04 - PP Ilmu Falak

D05 - Hal Ehwal Pembangunan Pelajar

D09 - Pusat Bahasa & Terjemahan

D10 - Pusat Bahasa & Terjemahan

D34 - Penerbit USM

A01 - Pos Keselamatan Batu Uban

B14 - Pos Keselamatan Jln. Minden

D10 - Pusat Bahasa & Terjemahan

D35 Pusat Bahasa ( Pusat bahasa A/bangsa )

D34 - Penerbit USM

D33 - PPS Kimia

D36 - Galeri Penerbit USM

1.35 petang – 2.30 petang

 

 

Kami memohon maaf di atas segala kesulitan yang dihadapi.

 

Terima kasih.

______

 

Please be informed that there will be disruption to network and Internet access at several locations on the Main Campus on 2 July 2022.

 

It is due to electrical maintenance work in some locations.

 

The building blocks involved are as follows:

 

Location

Time

H29 - Pusat Sejahtera

9.30 am – 10.30 am

C25 - Perpustakaan & CGSS

10.35 am – 11.30 am

G06 - Makmal NOR

11.35 am – 12.30 pm

H34 & H35 - Asrama Gemilang

12.35 pm – 1.30 pm

C22 - Canselori

A04 - Kantin Rumah Merah ,Pej. PKAPUSM

B01 - Muzium Galeri

B09 - Galeri Arkeologi

C03 - Unit Pembangunan Korporat

C04 - Jabatan Bendahari bahagian akaun pelajar

C21 - Dewan Persidangan Universiti DPU

D03 - Pusat Penyelidikan Dasar

D09 - Pusat Bahasa & Terjemahan

D11 - Pusat Teknologi Pengajaran & Multimedia

A04 - Kantin Rumah Merah ,Pej. PKAPUSM

A01 - Pos Keselamatan Batu Uban

A03 - Pavilion Sukan KSSUSM

A10 - Kolam Renang

A12 - Kompleks Sukan

A15 - Bilik Persalinan Dan Bilik Stor Sukan

B01 - Muzium Galeri

B02 - Rumah Kediaman Naib Canselor

B06 - Rumah Tetamu ( Pejabat )

B15 - Arkeologi

B09 - Galeri Arkeologi

B08 - Anjung Rehat

B10/B11 - Eco Hub

D03 - Pusat Penyelidikan Dasar

D04 - PP Ilmu Falak

D05 - Hal Ehwal Pembangunan Pelajar

D09 - Pusat Bahasa & Terjemahan

D10 - Pusat Bahasa & Terjemahan

D34 - Penerbit USM

A01 - Pos Keselamatan Batu Uban

B14 - Pos Keselamatan Jln. Minden

D10 - Pusat Bahasa & Terjemahan

D35 Pusat Bahasa ( Pusat bahasa A/bangsa )

D34 - Penerbit USM

D33 - PPS Kimia

D36 - Galeri Penerbit USM

1.35 pm – 2.30 pm

 

We apologize for any inconvenience caused.

 

Thank you.

 

Mohd Shahanaz bin Asree

Ketua Unit Infrastruktur Rangkaian

Pusat Pengetahuan, Komunikasi dan Teknologi

Universiti Sains Malaysia

 

b/p: Ahmad Fadhlul Irham bin Yusoff

Pengarah

Pusat Pengetahuan, Komunikasi & Teknologi

Universiti Sains Malaysia