Assalamualaikum dan Salam Sejahtera

 

Dimaklumkan bahawa akan berlaku gangguan kepada capaian rangkaian dan Internet di beberapa lokasi di Kampus Induk pada 7 Julai 2022 dari jam 9.00 pagi hingga 5.00 petang.

 

Ianya disebabkan kerja-kerja penyenggaraan bekalan elektrik di bangunan C15.

 

Blok bangunan yang terlibat adalah seperti berikut :

 

H20 - Pejabat Pentadbiran BHEPP

H21 & H22 - Pusat Mahasiswa

H23 - Pusat Perkhidmatan Pelajar BHEPP

H24 - Pusat Kesejahteraan Pelajar BHEPP

C15 - Unit Audit Dalam & Pusat Rancangan Kokurikulum

C05 - Unit Penyelidikan Pendamaian/ISDEV

C06 - Pejabat Dekan Sains Kemasyarakatan

C23 - Dewan Kuliah  PP Sains Kemasyarakatan

C13 - Kemanusian/Sains Kemasyarakatan

C10 - PP Komunikasi

C11 - PP Ilmu Kemanusian

C20 -  Pejabat Dekan Ilmu Kemanusiaan

G06 - PPS Fizik

G06A - PPS Fizik

G07 -  PP Teknologi Industri 

H26 & H27 - Tadika Minden

 

Kami memohon maaf di atas segala kesulitan yang dihadapi.

 

Terima kasih.

______

 

Please be informed that there will be disruption to network and Internet access at several locations on the Main Campus on 7 July 2022 from 9.00 am until 5.00 pm.

 

It is due to electrical maintenance work in C15.

 

The building blocks involved are as follows:

 

H20 - Pejabat Pentadbiran BHEPP

H21 & H22 - Pusat Mahasiswa

H23 - Pusat Perkhidmatan Pelajar BHEPP

H24 - Pusat Kesejahteraan Pelajar BHEPP

C15 - Unit Audit Dalam & Pusat Rancangan Kokurikulum

C05 - Unit Penyelidikan Pendamaian/ISDEV

C06 - Pejabat Dekan Sains Kemasyarakatan

C23 - Dewan Kuliah  PP Sains Kemasyarakatan

C13 - Kemanusian/Sains Kemasyarakatan

C10 - PP Komunikasi

C11 - PP Ilmu Kemanusian

C20 -  Pejabat Dekan Ilmu Kemanusiaan

G06 - PPS Fizik

G06A - PPS Fizik

G07 -  PP Teknologi Industri

H26 & H27 - Tadika Minden

 

We apologize for any inconvenience caused.

 

Thank you.

 

Mohd Shahanaz bin Asree

Ketua Unit Infrastruktur Rangkaian

Pusat Pengetahuan, Komunikasi dan Teknologi

Universiti Sains Malaysia

 

b/p: Ahmad Fadhlul Irham bin Yusoff

Pengarah

Pusat Pengetahuan, Komunikasi & Teknologi

Universiti Sains Malaysia