Assalamualaikum dan Salam Sejahtera

Dimaklumkan bahawa akan berlaku gangguan kepada capaian rangkaian dan Internet di Kompleks RST pada 24 September 2022 dari jam 10.00 pagi hingga 6.00 petang.

Ianya disebabkan kerja-kerja penyenggaraan bekalan elektrik di Bangunan M04.

Kami memohon maaf di atas segala kesulitan yang dihadapi.

Terima kasih.

______

Please be informed that there will be disruption to network and Internet access at RST Complex on 24h September 2022 from 10.00 am until 6.00 pm.

It is due to electrical maintenance work in M04 building.

We apologize for any inconvenience caused.

Thank you.

 

Mohd Shahanaz bin Asree

Ketua Unit Infrastruktur Rangkaian

Pusat Pengetahuan, Komunikasi dan Teknologi

Universiti Sains Malaysia

 

b/p: Ahmad Fadhlul Irham bin Yusoff

Pengarah

Pusat Pengetahuan, Komunikasi & Teknologi

Universiti Sains Malaysia