Assalamualaikum dan salam sejahtera

 

Dimaklumkan bahawa akan berlaku gangguan rangkaian dan Internet di beberapa lokasi di Kampus Induk pada 18 Mac bermula dari jam 8.00 pagi sehingga 1.00 tengahari.

 

Lokasi :

L21 - Bangunan Jabatan Keselamatan

K14 -  Pavillion Stadium Balapan

K17 - Pondok Pengawal Keselamatan

K20 - Pavillion Tenis

K22 - Kompleks Pavillion Tenis

K09 - Pejabat Desa Aman

K10 - Pejabat Desa Damai

K18 - Rumah Keluarga

K16 - Rumah Penolong Penggawa

L10 - Pejabat Desasiswa Indah

L17 - Dewan Peperiksaan Utama

L17 - Kabin A,B,C,D

K01 - Desasiswa Aman

K02 - Desasiswa Aman

K03 - Desasiswa Aman

K04 - Desasiswa Aman

K05 - Desasiswa Damai

K06 - Desasiswa Damai

K07 - Desasiswa Damai

K08 - Desasiswa Damai

K19 - Rumah Keluarga

K15 - Rumah Penolong Penggawa

L05 - Desasiswa Kembara

L06 - Desasiswa Kembara

L07 - Desasiswa Kembara

L11 - Desasiswa Indah

L12 - Desasiswa Indah

L13 - Rumah IPPT

L15 - Rumah Haiwan

L18 - Palapes

L24 - Rumah Ikan

L09 – SUKSIS

 

Gangguan ini disebabkan kerja-kerja penyelenggaraan Distribution Switch di Bangunan L01

 

Kami memohon maaf di atas segala kesulitan

 

 

Please be informed that there will be network and Internet disruptions at several locations in the Main Campus on March 18 starting from 8.00 am until 1.00 pm.

 

Locations :

L21 - Bangunan Jabatan Keselamatan

K14 -  Pavillion Stadium Balapan

K17 - Pondok Pengawal Keselamatan

K20 - Pavillion Tenis

K22 - Kompleks Pavillion Tenis

K09 - Pejabat Desa Aman

K10 - Pejabat Desa Damai

K18 - Rumah Keluarga

K16 - Rumah Penolong Penggawa

L10 - Pejabat Desasiswa Indah

L17 - Dewan Peperiksaan Utama

L17 - Kabin A,B,C,D

K01 - Desasiswa Aman

K02 - Desasiswa Aman

K03 - Desasiswa Aman

K04 - Desasiswa Aman

K05 - Desasiswa Damai

K06 - Desasiswa Damai

K07 - Desasiswa Damai

K08 - Desasiswa Damai

K19 - Rumah Keluarga

K15 - Rumah Penolong Penggawa

L05 - Desasiswa Kembara

L06 - Desasiswa Kembara

L07 - Desasiswa Kembara

L11 - Desasiswa Indah

L12 - Desasiswa Indah

L13 - Rumah IPPT

L15 - Rumah Haiwan

L18 - Palapes

L24 - Rumah Ikan

L09 – SUKSIS

 

This disruption is due to the maintenance work of the Distribution Switch in Building L01

 

We apologize for any inconvenience

 

Thank you.

 

Mohd Shahanaz Asree

Unit Infastruktur Rangkaian

Pusat Pengetahuan, Komunikasi dan Teknologi

Universiti Sains Malaysia

 

b/p Encik Ahmad Fadhlul Irham bin Yusoff

Pengarah

Pusat Pengetahuan, Komunikasi & Teknologi

Universiti Sains Malaysia