Assalamualaikum dan salam sejahtera.

 

Dimaklumkan bahawa akan berlaku gangguan rangkaian internet pada 5/5/2023 bermula jam 6.00 petang hingga 12.30 pagi.

 

Gangguan ini disebabkan oleh kerja penambahbaikan rangkaian bagi perolehan RT1/22/BM/CPCT/031.

 

Kami memohon maaf di atas segala kesulitan.

 

________________________________________

 

Please be informed that there will be internet network disruptions on 5/5/2023 from 6.00 pm until 12.30 am.

 

This disruption is due to network upgrade work for procurement RT1/22/BM/CPCT/031.

 

We apologize for any inconvenience.

 

 

Nurulfaizal bin M Shukeri

Unit Perkhidmatan Rangkaian

Pusat Pengetahuan, Komunikasi dan Teknologi

Universiti Sains Malaysia

 

b/p Encik Ahmad Fadhlul Irham bin Yusoff

Pengarah

Pusat Pengetahuan, Komunikasi & Teknologi

Universiti Sains Malaysia