Perkhidmatan Kemudahan Wifi (USMSecure dan USMWireless)

Apakah perbezaan diantara USMSecure dan USMWireless?

USMSecure USMWIRELESS Untuk kegunaan staf atau pelajar yang masih aktif. Untuk kegunaan pelawat atas jemputan USM, Pelajar Latihan Industri atau…
USMSecure  USMWIRELESS
Untuk kegunaan staf atau pelajar yang masih aktif. Untuk kegunaan pelawat atas jemputan USM, Pelajar Latihan Industri atau Pelajar Pertukaran Antara Universiti

 

 

 

Posted 4 years ago

Saya bukan staf atau pelajar. Bolehkah saya menggunakan kemudahan wifi USM?

Sila hadir ke Kaunter ServisDesk bersama surat sokongan daripada pihak Universiti untuk mendapatkan login id USMWireless.

Sila hadir ke Kaunter ServisDesk bersama surat sokongan daripada pihak Universiti untuk mendapatkan login id USMWireless.

Posted 4 years ago

Bolehkah saya mengaktifkan sambungan wifi di laptop/pc/smartphone/tablet saya?

Boleh, jika anda seorang staf atau pelajar yang masih aktif.

Boleh, jika anda seorang staf atau pelajar yang masih aktif.

Posted 4 years ago