Perkhidmatan Kemudahan Wifi (USMSecure dan USMWireless)

Boleh, jika anda seorang staf atau pelajar yang masih aktif.

Sila hadir ke Kaunter ServisDesk bersama surat sokongan daripada pihak Universiti untuk mendapatkan login id USMWireless.

USMSecure  USMWIRELESS
Untuk kegunaan staf atau pelajar yang masih aktif. Untuk kegunaan pelawat atas jemputan USM, Pelajar Latihan Industri atau Pelajar Pertukaran Antara Universiti