Staf

Topik FAQ - Pembaikan Komputer / Laptop staf USM

Boleh sekiranya bersama surat sokongan dari Ketua Jabatan
(bagi personal).  Sila hubungi 4400 untuk kenalpasti masalah pc tersebut.

Sila hubungi 4400 untuk tindakan selanjutnya.