Perkhidmatan Kemudahan Wifi (USMSecure dan USMWireless)

Topik FAQ berkaitan dengan Perkhidmatan Kemudahan Wifi (USMSecure dan USMWireless)

Boleh, jika anda seorang staf atau pelajar yang masih aktif

Sila hadir ke kaunter servisdesk Bersama surat sokongan daripada pihak Universiti.

USMSecure untuk pelajar dan staf yang masih aktif.

USMWireless pula untuk pengunjung atas jemputan ke USM untuk tempoh sementara waktu.

Juga boleh digunapakai oleh Pelajar Latihan Industri atau Pertukaran Pelajar antara Universiti.

Sila ke kaunter servisdesk di D37 untuk semakan.

Boleh. Sila ke configportal.usm.my, masukkan email & kata laluan USM anda dan rujuk manual yang di sediakan.