Cetak
Jumlah paparan: 4226

PERKHIDMATAN TEKNIKAL
SKOP :
merangkumi perlaksanaan, pengurusan, penyelarasan, pemantauan, penambahbaikan juruteknik, proses kerja, penyampaian perkhidmatan dengan lebih efisien, efektif dan berkualiti.

Menawarkan Perkhidmatan Kepada Warga USM (Pelajar & Staf) Melalui :