By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.
Pulau Pinang, Malaysia
Mon - Fri 08:10am - 17:10pm

PENGOPERASIAN SERVISDESK@PPKT KAMPUS INDUK PADA 10 - 12 JANUARI 2024 || OPERATION OF SERVISDESK@PPKT MAIN CAMPUS ON 10 - 12 JANUARY 2024

PENGOPERASIAN SERVISDESK@PPKT KAMPUS INDUK PADA 10 - 12 JANUARI 2024

Sukacita dimaklumkan bahawa perkhidmatan Kaunter Bersemuka ServisDesk@PPKT Kampus Induk ditangguhkan bermula 10 Januari sehingga 12 Januari 2024 lanjutan masalah penyelenggaraan bekalan air di seluruh Pulau Pinang. Walau bagaimanapun, perkhidmatan ServisDesk@PPKT di Kampus Induk masih boleh dicapai seperti berikut:

  1. Perkhidmatan atas talian melalui url https://sd.usm.my
  2. Talian ServisDesk@PPKT di 04-653 4400
  3. Emel kepada This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Sekian, terima kasih.

  

*********************************************************************************************************

 

OPERATION OF SERVISDESK@PPKT MAIN CAMPUS ON 10 - 12 JANUARY 2024

We are pleased to inform that ServisDesk@PPKT Main Campus Walk-In Counter will be unavailable from 10th  January until 12th January 2024. However, the ServisDesk@PPKT in Main Campus is still accessible as follows:

  1. Online service via url https://sd.usm.my
  2. Servisdesk@PPKT Call Center at 04-653 4400
  3. Email to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thank you.

 

Suhaini Binti Ahmad

Ketua Unit Sokongan Teknikal ICT

Pusat Pengetahuan, Komunikasi dan Teknologi

Universiti Sains Malaysia

 

b/p: Encik Ahmad Fadhlul Irham Bin Yusoff

Pengarah

Pusat Pengetahuan, Komunikasi & Teknologi

Universiti Sains Malaysia

  • Hits: 977