By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.
Pulau Pinang, Malaysia
Mon - Fri 08:10am - 17:10pm

Mengenai Kami

PERKHIDMATAN TEKNIKAL
SKOP :
merangkumi perlaksanaan, pengurusan, penyelarasan, pemantauan, penambahbaikan juruteknik, proses kerja, penyampaian perkhidmatan dengan lebih efisien, efektif dan berkualiti.

Menawarkan Perkhidmatan Kepada Warga USM (Pelajar & Staf) Melalui :

  • Perkhidmatan Teknikal ‘On-call’ Melibatkan Installation, Konfigurasi, Health Check (Troubleshoot) e-mail, keselamatan ICT dll
  • Perkhidmatan Teknikal Rangkaian (Wired & Wifi)
  • Perkhidmatan Teknikal Telekomunikasi (Telesidang & PABX)
  • Perkhidmatan Teknikal Penyelenggaraan Dewan Kuliah / Bilik Tutorial
  • Perkhidmatan K.E.D.A.I.
  • Perkhidmatan Bengkel Baikpulih ICT
  • Perkhidmatan Bantuan Teknikal Aktiviti / Projek ICT USM
  • Perkhidmatan ‘Over Time’ Berjadual
  • Perkhidmatan kaunter wifi@PPKT

 

  • Hits: 11240