By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.
Pulau Pinang, Malaysia
Mon - Fri 08:10am - 17:10pm

Akaun Identiti USM

Sila ikut langkah-langkah seperti di bawah :

1. Pilih ‘Clear History & Cache’ dan ‘Cookies & Site Data’ pada web browser anda mengikut jenis web browser yang anda gunakan samada Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer atau Microsoft Edge.

2. Restart web browser berkenaan dan login semula. Sila pastikan anda menaip ID emel dengan betul dan pastikan tiada spacing selepas @student.usm.my atau @usm.my

Posted 11 months ago

Sila ikut langkah-langkah seperti di bawah :

1. Sila kenalpasti No Pin yang dilampirkan bersama surat tawaran.

A. Staf

i. No Pin dibekalkan oleh Bahagian Sumber Manusia/Pusat Pengajian/Pejabat Pengurusan dan Kreativiti Penyelidikan (RCMO). Pecahan kategori staf adalah seperti jadual di bawah).

ii. Permohonan emel baru bagi Staf Sandaran masih menggunakan borang (sila rujuk Pusat Pengajian masing-masing).

 B. Pelajar

i. No Pin dibekalkan menerusi laman web mengikut klasifikasi pelajar : · Pelajar Ijazah Pertama : layari https://pohon.usm.my · Pelajar Ijazah Tinggi : layari http://onlineips.usm.my/admission

ii. Permohonan emel baru bagi Pelajar Jangka Pendek dari Pusat Mobiliti dan Kolaborasi Antarabangsa (IMCC) dan Pusat Pengajian Bahasa, Literasi dan Terjemahan (SOLLAT) perlu merujuk terus ke pejabat-pejabat berkenaan.

2. Layari https://self.usm.my

3. Pilih Register New ID.

Jika terdapat sebarang masalah berkaitan dengan No Pin, sila hubungi Pusat Tanggungjawab (PTJ) seperti di bawah :

Status Pusat Pengajian/PTJ/ Bahagian No Telefon
Pelajar Ijazah Pertama Unit Pengambilan Pelajar, Bahagian Pengurusan Akademik 04-6533328
Pelajar Ijazah Tinggi Unit Pengambilan Pelajar, Institut Pengajian Siswazah 04-6532946

Staf Bukan Akademik dan

Staf Akademik di Pusat Tanggungjawab (selain Pusat Pengajian)

Bahagian Sumber Manusia 04-6579107
Staf Akademik di Pusat Pengajian Pusat Pengajian masing- masing  
Staf Projek Pejabat Pengurusan dan Kreativiti Penyelidikan (RCMO) 04-6536558 / 04-6536557
Posted 11 months ago

Anda boleh menukar kata laluan semasa anda kepada kata laluan yang baru di

https://self.usm.my

Posted 11 months ago

Sila hubungi atau datang ke Kaunter ServisDesk kampus masing-masing pada waktu operasi untuk mendapatkan kata laluan sementara. Anda perlu menukar kata laluan sementara tersebut kepada kata laluan yang baru di https://self.usm.my

Nombor talian telefon/alamat emel ServisDesk mengikut kampus adalah seperti di bawah:

Kampus No. Telefon Alamat Emel
Induk 04-6534400 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
IPPT 04-5622111 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kejuruteraan 04-5995333 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kesihatan 09-7671111  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Posted 11 months ago