Pembaikan Komputer / Laptop

Adakah perkhidmatan membaiki peralatan ICT disediakan di ServisDesk?

Sila hubungi Kaunter ServisDesk kampus masing-masing untuk maklumat lanjut (nombor talian telefon/alamat emel ServisDesk mengikut kampus boleh dirujuk di atas).

Sila hubungi Kaunter ServisDesk kampus masing-masing untuk maklumat lanjut (nombor talian telefon/alamat emel ServisDesk mengikut kampus boleh dirujuk di atas).

Posted 4 years ago