Pinjaman Komputer

Topik FAQ berkaitan dengan pinjaman komputer di USM

No questions yet.

Kampus Induk

Topik FAQ - Pembaikan Komputer / Laptop staf USM

Bagaimanakah caranya untuk staf/pelajar memohon pinjaman komputer untuk penganjuran aktiviti rasmi di PTJ?

Semua permohonan boleh dimajukan kepada Pengarah PPKT atau Unit Perkhidmatan Aset PPKT.

Semua permohonan boleh dimajukan kepada Pengarah PPKT atau Unit Perkhidmatan Aset PPKT.

Posted 3 years agoby madzhar@usm.my

Kampus Kejuruteraan

No questions yet.